Pošta NET paket - Televizija i DSL internet

Pošta NET kontinuirano prati zahteve i potrebe svojih korisnika, a u skladu sa njima, razvija nove usluge i pakete usluga. Ovoga puta, samo za Vas, kreirali smo novi paket - televizija i DSL.

Paket koji nudimo korisnicima pruža mogućnost da sami kombinuju do sada dve odvojene usluge – televiziju i DSL, po značajno niskim cenama.

Prednosti ovog Pošta NET paketa su brojne:

  • niža cena
  • jedan račun
  • jedan ugovor za integrisani paket
  • dostupnost usluge u svim specijalizovanim poštama
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji

Sve što je potrebno da uradite jeste da se prijavite za proveru tehničkih uslova za DSL i televiziju, a mi ćemo Vas obavestiti o postojanju tehničkih uslova.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome