Pošta NET paketi za pravna lica

Pošta NET paket - fizička lica

Pošta NET je kreirala pakete interneta i televizije, koji će poslovnim korisnicima otvoriti nove mogućnosti i obezbediti lakšu realizaciju usluga Pošta NET-a, po značajno nižim cenama.

Prednosti Pošta NET paketa:

  • niža cena
  • objedinjen račun
  • povoljniji uslovi korisničkog ugovora
  • evidencija korisnika u jedinstvenoj bazi podataka
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome