VPN (Virtuelne Privatne Mreže)

Tehnologija Virtuelnih Privatnih Mreža (VPN) pruža Vam jedinstvenu mogućnost da za igradnju privatne mreže koristite resurse javne internet mreže.

Virtuelna privatna mreža omogućava nadzor celokupnog poslovanja Vaše kompanije u svakom trenutku, kao i potpunu kontrolu prostorno udaljenih poslovnih jedinica, osiguravajući lakši prenos podataka uz sigurnost i integritet. Podaci koji se prenose uz VPN potpuno su izolovani i zaštićeni od ostalih korisnika. Drugim rečima, VPN-ovima se formira jedna virtuelna point-to-point, odnosno, konekcija od tačke do tačke, kod koje korisnik, iako koristi javnu mrežu, ima utisak da je direktno vezan na svoju privatnu mrežu.

Korisnik može povezati svoju kompaniju sa čvorištem Pošta NET-a simetričnom vezom (bežičnom vezom ili optičkim kablom), ADSL linijom ili koaksijalnom kablovskom infrastrukturom.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome