VPN – kako postati korisnik?

Ukoliko želite da postanete korisnik VPN usluge, potrebno je da popunjen formular pošaljete na mail adresu registracija@ptt.rs ili na faks 011/3641-404.

Pročitajte dodatna obaveštenja na obrascu i u skladu sa njima popunite formular.

Za dodatne informacije možete kontaktirati našu službu prodaje na tel. 011/3641-431.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome