NOVO: Pošta NET paket

Pošta NET već niz godina prati potrebe svojih korisnika i u skladu sa njima razvija nove usluge. Ovoga puta, samo za Vas, kreirali smo pakete interneta i kablovske televizije, koji će korisniku otvoriti nove mogućnosti i obezbediti lakšu realizaciju usluga Pošta NET-a, po značajno nižim cenama.

Prednosti Pošta NET paketa:

  • niska cena
  • objedinjen račun
  • povoljniji uslovi korisničkog ugovora (ugovor bez ugovorne obaveze)
  • evidencija korisnika u jedinstvenoj bazi podataka
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji
Pošta NET paket

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome