Kablovski internet

Kablovski internet je servis koji Vam omogućava da se povežete na Internet korišćenjem kablovske mreže kojom se distribuira televizijski program.
Korisnik usluge Kablovskog interneta Pošte Srbije može da postane svaki pretplatnik Kablovske televizije, pod uslovom da se nalazi na lokaciji koja je tehnički osposobljena za prenos internet signala.

Prednost kablovskog interneta jeste bolja iskorišćenost veze između glavne stanice i korisnika, odnosno daleko manji gubici u prenosu, kao i mogućnost većeg protoka od korisnika prema glavnoj stanici (upload) što je od posebnog značaja za firme, odnosno, pravna lica.

Pošta NET svojim pravnim licima obezbeđuje besplatan WiFi kablovski modem, koji je kompatibilan sa Euro DOCSIS 3.0 standardom, do 2 dinamičke IP adrese, kao i pet besplatnih e-mail adresa na domenu ptt.rs.

Za proveru postojanja tehničkih uslova za uslugu kablovski internet na adresi Vaše firme, molimo Vas da pozovete korisnički servis Pošta NET-a na broj telefona 0800 201 200, 011/3641-999, za pozive iz mobilne mreže ili pošaljete e-mail na adresu registracija@ptt.rs.

Za dodatne informacije, pozovite službu prodaje na broj telefona 011/3641-431 i 011/3641-427.

Kablovski internet

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome