Profi Plus Ekstra

Pošta NET je razvila uslugu Profi Plus Ekstra koja u potpunosti zadovoljava visoke zahteve kompanija koje imaju potrebu za velikom brzinom pristupa internet mreži, uz garanciju propusne moći i simetričan odnos downloada i uploada.

Priključenje na Pošta NET mrežu vrši se bežičnim putem ili optičkim kablom.

Korisnicima Profi Plus Ekstra usluge omogućili smo:

  • korišćenje našeg sekundarnog DNS servera
  • potreban broj fiksnih IP adresa
  • besplatna registracija domena .rs

Profi Plus Ekstra usluga dostupna je u 4 grada u Srbiji.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome