Profi Plus Ekstra pristupne tačke

Profi Plus usluga dostupna je u 4 grada u Srbiji.

Adrese pristupnih tačaka u Vašem gradu su:

Pristupne tačke

Redni broj Grad Adresa
1 Beograd Katićeva 14-18
2 Novi Sad Narodnih heroja 2
3 Niš Voždova 11
4 Kragujevac Kralja Petra I 11

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome