Profi Plus Ekstra - cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Protok
(u Mb/s)
Mesečna cena
RSD
100 102.960
200 202.752
300 297.000
400 386.496
500 475.200
600 560.736
700 637.560
800 684.288
900 748.440
1000 792.000
Ostale usluge Cena
RSD
REGISTRACIJA 2.400
Opis više od jedne zone na sekundarnom DNS-u (po zoni) 240
Admnistrativna taksa za obradu zahteva za dodelu nezavisnih internet resursa 2.400
Godišnje održavanje nezavisnih internet resursa 6.000

Usluga je dostupna u sledećim gradovima:

  • Beograd
  • Novi Sad
  • Niš
  • Kragujevac

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome