Profi Plus Ekstra - kako postati korisnik?

Korisnik može registrovati uslugu Profi Plus Ekstra slanjem popunjenog formulara na e-mail adresu registracija@ptt.rs ili faks 011/3641-404.

Za dodatne informacije, možete kontaktirati službu prodaje za pravna lica na broj telefona 011/3641-431 i 011/3641-427.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome