Kablovska televizija

Povežite se na našu kablovsko-distributivnu mrežu i imaćete pristup svim najvažnijim informacijama iz sveta sporta, zabave, kulture, ekonomije, politike i svetskih dešavanja, kao i ostalim sadržajima kreiranim isključivo prema Vašim željama.

Osnovna ponuda podrazumeva prijem velikog broja analognih i digitalnih kanala (među kojima se nalaze i HD kanali), kao i određeni broj radio FM kanala. Takođe, Pošta NET vam je omogućila i prenos TV kanala lokalnog sadržaja – vezanog za teritoriju na kojoj živite.

Nova usluga digitalne televizije donosi mnoge prednosti:

  • čistiju i oštriju sliku
  • kvalitetniji zvuk
  • sliku u widescreen formatu
  • prilagođenost novim modelima tv uređaja
  • mogućnost gledanja sadržaja u formatu u kome su snimljeni.

Pošta NET neprekidno radi na proširenju i poboljšanju ponude, vodeći računa o sadržaju i atraktivnosti TV paketa, kao i jeziku na kojem se program emituje.

Pogledajte spisak kanala.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome