Pošta NET paket: Televizija i kablovski internet

Ovaj Pošta NET paket nudi Vam bogat izbor kanala televizije i kablovski internet.

Pretplatite se na 24 sata dostupne informacije iz zemlje i sveta, uz najbolji izbor stranih i domaćih kanala i zabavu za sve uzraste.

Prednost kablovskog interneta je visok kvalitet veze omogućen maksimalnom iskorišćenošću veze između glavne stanice i korisnika, što smanjuje gubitke u prenosu. Takođe, mogućnost većeg protoka od korisnika prema glavnoj stanici (upload) je od posebnog značaja za korisnike koji zahtevaju konekciju sa visokim kvalitetom veze.

Prednosti novog Pošta NET paketa su višestruke:

  • niža cena
  • jedan račun (umesto dva odvojena)
  • jedan ugovor za integrisani paket, uz mogućnost izbora:
    ugovora na određeno - niža cena i obaveza korišćenja usluge za definisani period
    ugovora neodređeno - bez ugovorne obaveze, uz regularnu mesečnu naknadu
  • dostupnost usluge u poštama na svim specijalizovanim šalterima
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji

Ukoliko već koristite obe Pošta NET usluge - televiziju i kablovski internet, a želite jedan ugovor i jedan račun – uprostite administraciju i odmah potpišite ugovor za Pošta NET paket u Vama najbližoj pošti.

Prijavite se na 0800 201 200.

Televizija i kablovski internet

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome