VPN - cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Usluga Cena
RSD
Registracija po lokaciji 1.200

Povezivanje lokacije optikom, iznajmljenim
linijama ili bežičnim putem

Protok
(u Mb/s)
Mesečna cena
RSD
1 1.260
2 2.430
3 3.660
4 4.860
5 5.910
6 7.080
7 8.280
8 9.450
9 10.620
10 11.802
12 13.896
14 16.230
16 18.540
18 20.850
20 23.160
22 25.482
24 27.810
26 30.120
28 32.430
30 34.230
35 39.918
40 45.636
50 57.030
60 68.430
70 79.830
80 91.260
90 102.660
100 113.490
Transport saobraćaja
(u Mb/s)
Mesečna cena
(po 1 Mb/s)
RSD
1 - 10 6.000
11 - 50 5.040
51 - 100 3.960


Povezivanje lokacije ADSL modemom

Paket
(u Kb/s)
Mesečna cena
RSD
2048/320 1.134
do 5120/1024 1.239
do 10240/1024 1.659
do 20480/1024 2.205

Povezivanje lokacije Kablovskim modemom

Paket
(u Kb/s)
Mesečna cena
RSD
2048/256 1.050
6144/512 1.428
10240/1024 1.848
20480/2048 2.419,2

Popusti

Broj povezanih
lokacija
Umanjenje mesečne cene
10 - 50 5%
51 - 100 10%
više od 100 15%

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome