DSL internet (ADSL I VDSL) – Migracioni kod (MIK)

Pređite na Pošta NET uz pomoć migracionog koda (MIK)

Uz pomoć migracionog koda (MIK) možete na vrlo brz i jednostavan način izvršiti prelazak sa korišćenja DSL usluge aktivnog ISP (Internet Servis Provajder) na korišćenje DSL usluge kod Pošta NET-a.
Sve što je potrebno jeste da od provajdera zatražite migracioni kod (MIK), a potom popunite online prijavu za DSL uslugu. Broj telefona i MIK nam takođe možete poslati na e-mail adresu pttadsl@ptt.rs. U cilju brze i efikasne migracije važno je da MIK i telefonski broj unesete ispravno, kako ne bi doslo do nepotrebnog odlaganja migracije.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome