DSL internet (ADSL i VDSL) - Cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.

Paket
Mb/s
Mesečna cena
neodređeno
Mesečna cena
UO 12 meseci
Mesečna cena
UO 24 meseca
2/0,3 1.620 1.320 1.200
do 5/1 1.770 1.470 1.350
do 10/1 2.370 1.890 1.770
do 20/1 3.150 2.550 2.490
NOVE BRZINE:
do 30/4 2.268 2.148 2.028
do 50/8 2.388 2.268 2.148
do 100/10 3.108 2.868 2.628

* Dostupnost brzina zavisi od tehničkih uslova na lokaciji korisnika.

Ostale usluge Cena
Statička IP adresa (mesečna cena) 450
Mirovanje usluge - mesečna cena (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) 960
Naknada za ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) 360
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) 900
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) 750
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem 3.000
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem 4.680

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome