Registracija domena - cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Domen Cena
(1 godina)
RSD
Cena
(3 i više godina)
RSD
Cena
(5 i više godina)
RSD
.rs (svi zainteresovani) 1.908 popust 15% popust 25%
.co.rs (pravna lica) 768 popust 15% popust 25%
.org.rs (ostala pravna lica) 768 popust 15% popust 25%
.edu.rs (obrazovne ustanove i organizacije) 768 popust 15% popust 25%
.срб domen Cena
(1 godina)
RSD
Cena
(3 i više godina)
RSD
Cena
(5 i više godina)
RSD
.срб 780 popust 15% popust 25%
.пр.срб (pravna lica) 420 popust 15% popust 25%
.орг.срб (ostala pravna lica) 420 popust 15% popust 25%
.обр.срб (obrazovne ustanove i organizacije) 420 popust 15% popust 25%

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome