Profi Plus - cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Protok
(u Mb/s)
Mesečna cena
RSD
1 2.520
2 4.860
3 7.320
4 9.720
5 11.820
6 14.160
7 16.560
8 18.900
9 21.240
10 23.604
12 27.792
14 32.460
16 37.080
18 41.700
20 46.320
22 50.964
24 55.620
26 60.240
28 64.860
30 68.460
35 79.836
40 91.272
50 114.060
60 136.860
70 159.660
80 182.520
90 205.320
100 226.980
64 Kbps 600
128 Kbps 900
512 Kbps 1.260
Ostale usluge Cena
RSD
REGISTRACIJA 2.400
Opis više od jedne zone na sekundarnom DNS-u (po zoni) 240
Admnistrativna taksa za obradu zahteva za dodelu nezavisnih internet resursa 2.400
Godišnje održavanje nezavisnih internet resursa 6.000

Usluga podrazumeva:

  • odgovarajući broj statičkih IP adresa,
  • usluge sekundarnog DNS-a,
  • registraciju .rs domena,
  • PROFI WEB hosting paket do 1GB (korisnicima koji koriste protok preko 3 Mb/s).

Cenovni popusti:

  • za protoke veće od 100 Mb/s, na svakih narednih 100Mb cena se umanjuje za 2%,
  • dodatni popust odobrava se korisnicima koji koriste uslugu zakupa optičkog vlakna.

Ostali popusti

Dužina trajanja ugovora Minimalni
period od
12 meseci
Minimalni
period od
24 meseca
Minimalni
period od
36 meseci
Dodatni protok (bez naplate) 20% 40% 60%

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome