Profi Server - kako postati korisnik?

Pravna lica koja žele da koriste uslugu Profi Server treba da pošalju popunjen formular, u kojem će naznačiti da je željena usluga Profi Server, na e-mail adresu registracija@ptt.rs ili na faks 011/3641-404.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati našu službu prodaje na telefon 011/3641-431.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome