DSL Internet (ADSL I VDSL) - Cenovnik za fizička lica

Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.

OSNOVNA PONUDA

Paket
Mb/s
Mesečna cena
neodređeno
Mesečna cena
UO 12 meseci
Mesečna cena
UO 24 meseca
2/0,3 1.380 1.140 1.020
do 5/1 1.530 1.290 1.170
do 10/1 2.000 1.710 1.590
do 20/1 2.670 2.250 2.070
NOVE BRZINE:
do 30/4 1.890 1.790 1.690
do 50/8 1.990 1.890 1.790
do 100/10 2.590 2.390 2.190

* Dostupnost brzina zavisi od tehničkih uslova na lokaciji korisnika.

Stari paketi Mesečna cena
neodređeno
Mesečna cena
UO 12 meseci
Mesečna cena
UO 24 meseca
512/128 Kb/s 1.050 - -
1536/256 Kb/s 1.300 - -
6144/1024 Kb/s 1.920 - -

* Stari paketi nisu dostupni za ugovaranje

Ostale usluge Cena
Statička IP adresa (mesečna cena) 450
Mirovanje usluge (mesečna cena) - do 90 dana (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) 840
Naknada za ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) 360
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) 500
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) 300
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem 2.200
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem 3.000

* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome