Pošta NET paket - Televizija i ADSL

Pošta NET kontinuirano prati zahteve i potrebe svojih korisnika, a u skladu sa njima, razvija nove usluge i pakete usluga. Ovoga puta, samo za Vas, kreirali smo novi paket - televizija i ADSL.

Paket koji nudimo korisnicima pruža mogućnost da sami kombinuju do sada dve odvojene usluge – televiziju i ADSL, po značajno niskim cenama.

Prednosti ovog Pošta NET paketa su brojne:

  • niža cena
  • jedan račun
  • jedan ugovor za integrisani paket
  • dostupnost usluge u svim specijalizovanim poštama
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji

Sve što je potrebno da uradite jeste da se prijavite za proveru tehničkih uslova za ADSL i televiziju, a mi ćemo Vas obavestiti o postojanju tehničkih uslova.

AKCIJSKE PONUDE

Akcijske ponude traju do 28. februara 2018. godine

Pošta NET zadržava pravo da izmeni ili obustavi ponudu pre navedenog roka.

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome