Pošta NET paket - Siguran Internet

Pošta NET je u saradnji sa Centrom za elektronsko Poslovanje Pošte (CePP), kreirao novu uslugu Siguran Internet. Ova usluga Pošte Srbije Vam omogućava da uz ADSL priključak dobijete besplatan Kvalifikovani elektronski sertifikat.

Korišćenjem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata štitite svoje elektronsko poslovanje. Imajući na raspolaganju elektronski sertifikat određenog subjekta, moguće je izvršiti verifikaciju elektronskog potpisa poruka koje je taj subjekt potpisao. Na taj način, verifikator je siguran u integritet poruke, autentičnost njenog potpisnika i nemogućnost naknadnog poricanja datog potpisnika za izdavanje poruke. Pošta Srbije, kao sertifikaciono telo i “treća strana od poverenja”, služi kao garant da dati javni ključ, odnosno elektronski sertifikat pripada definisanom korisniku.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome