Siguran Internet - kako postati korisnik?

Pošta NET paket Siguran Internet dostupan je svim zainteresovanim pravnim licima.

Potrebna dokumentacija:

 • popunjen formular
 • fotokopija lične karte korisnika sertifikata (prve četri strane stare ili obe strane nove lične karte)

Potrebnu dokumentaciju možete nam dostaviti na jedan od sledećih načina:

 • elektronskim putem, na adresu registracija@ptt.rs
 • poslati poštom na adresu:
  Javno preduzeće „Pošta Srbije”
  RJ Pošta NET
  Katićeva 18
  11000 Beograd
  PAK 111515
 • lično dostaviti na navedenu adresu radnim danima od 7.30h do 15.30h, uz prethodnu najavu na kontakt telefon
  011/3641-431 ili 011/3641-427
Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome