Najčešća pitanja

Promotivna akcija - „Pošta NET za 1 dinar“

 1. Šta podrazumeva akcijska usluga?
  Korisnicima koji u promotivnom periodu od 1.septembra do 1. decembra 2013. godine, odnosno od 1. oktobra do 1. decembra 2013. godine zaključe ugovor na 12 ili 24 meseca, u prva tri, odnosno prvih šest meseci korišćenja usluge odobrava se povećan protok, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, kao i mesečna pretplata od 1 dinar.
 2. Na koji način se realizuje integrisana usluga?
  Detaljne informacije o načinu realizovanja mogu se dobiti pozivanjem univerzalnog pristupnog broja 0800 201 200 na internet sajtu http://www.postanet.rs
 3. Ko može da sklopi ugovor za integrisanu uslugu?
  Ugovor za akcijsku uslugu mogu zaključiti novi korisnici i postojeći korisnici koji su zaključili ugovor na neodređeno vreme.
 4. Da li akcijski ugovor mogu da zaključe pravna lica?
  Ne, ova usluga predviđena je samo za fizička lica.
 5. Od kog trenutka počinju korišćenje i naplata usluge za nove korisnike akcijske usluge?
  Od trenutka kada je usluga u potpunosti realizovana - priključena usluga i oprema izdata korisniku.
 6. Kako se vrši mesečni obračun za korišćenje usluge?
  Mesečni obračun se vrši proporcionalno broju dana koliko je usluga korišćena.
 7. Po kojoj ceni se vrši obračun usluge nakon isteka 3, odnosno 6 meseci promotivnog perioda?
  Nakon isteka promotivnog perioda od 3 ili 6 meseci, korisniku se vrši obračun po cenovniku na neodređeno vreme, za paket definisan ugovorom.
 8. Šta se događa nakon isteka perioda od 12 ili 24 meseca?
  Nakon isteka perioda od 12 ili 24 meseca, korisnik nastavlja korišćenje usluge po uslovima Opšteg ugovora na neodređeno vreme.
  U slučaju da korisnik ne raskine ili produži Ugovor posle 12, odnosno 24 meseca, produžavaju mu se obaveze na neodređeno vreme, kao opšti Ugovor, sa paketom koji je definisan korisničkim ugovorom i važećim, a ne promotivnim cenovnikom. Ukoliko je korisnik nezadovoljan navedenim obavezama, može da izvrši izmenu paketa ili raskid ugovora u bilo kom trenutku, a posle 13-og odnosno 25-og računa.
 9. Da li, u toku trajanja ugovorne obaveze, korisnik može da promeni brzinu?
  U toku trajanja ugovorne obaveze korisnik može menjati brzinu protoka nakon isteka 3, odnosno 6 meseci, isključivo prelaskom na paket sa većom brzinom.
 10. Da li se izmenom brzine menja i trajanje ugovorne obaveze?
  Ne, trajanje Ugovora se ne menja promenom paketa u toku ugovorne obaveze.
 11. Da li korisnici koji su već u ugovornoj obavezi sa Pošta NET-om mogu da potpišu akcijski Ugovor?
  Ne, sve do isteka postojeće ugovorne obaveze i izmirenja svih dugovanja.
 12. Da li, u toku trajanja ugovorne obaveze, korisnik može da ostvari „mirovanje usluge“?
  Ne, mirovanje usluge predviđeno je samo za korisnike Opšteg ugovora na neodređeno vreme, i to nakon isteka prva tri meseca korišćenja usluge.
 13. Da li u toku trajanja ugovorne obaveze korisnici mogu da „sele“ uslugu sa jedne na drugu lokaciju?
  Da, ukoliko za to postoje tehnički uslovi.
 14. » Nazad na vrh

Integrisane usluge - Pošta NET paket

 1. Šta podrazumeva integrisana usluga?
  Integrisana usluga omogućava korisnicima da objedine korišćenje televizije sa pristupom internetu (kablovskom ili ADSL) po značajno nižim cenama.
 2. Na koji način se realizuje integrisana usluga?
  Detaljnije informacije o načinu realizovanja mogu se dobiti pozivanjem univerzalnog pristupnog broja 0800 201 200 ili putem internet sajta http://www.postanet.rs
 3. Ko može da sklopi ugovor za integrisanu uslugu?
  Ukoliko su vlasnik ugovora za televiziju i ADSL ili kablovski internet različite osobe, raskida se ugovor za internet, a vlasnik televizije postaje potpisnik ugovora za integrisanu uslugu. Ugovor ne može da glasi na više od jedne osobe.
 4. Da li integrisani paket mogu da uzmu pravna lica?
  Ne, ova usluga predviđena je samo za fizička lica.
 5. Od kog trenutka kreće korišćenje i naplata usluge za nove korisnike integrisane usluge (televizija + ADSL)?
  Od trenutka kada je usluga u potpunosti realizovana (priključena i televizija i internet).
 6. Ukoliko korisnik ne raskine ili produži Ugovor posle 12/24 meseci, koje su posledice po korisnika?
  U slučaju da korisnik ne raskine ili produži Ugovor posle 12/24 meseci, produžavaju mu se obaveze na neodređeno vreme (kao opšti ugovor, sa paketom koji je definisan korisničkim ugovorom i važećim, a ne promotivnim cenovnikom). Ukoliko je korisnik nezadovoljan navedenim obavezama, može da izvrši promenu paketa ili raskid ugovora, u bilo kom trenutku (uglavnom posle 13/25. računa).
 7. Da li u toku trajanja ugovorne obaveze, korisnik može zatražiti promenu brzine protoka?
  U toku trajanja akcije korisnik može zatražiti promenu brzine protoka (smanjenje ili povećanje).
 8. Da li se izmenom brzine menja i trajanje ugovorne obaveze ?
  Ne, promenom paketa u toku ugovorne obaveze ne menja se trajanje Ugovora.
 9. Da li ADSL korisnici koji su već u ugovornoj obavezi sa PTT NET-om, mogu da potpišu Ugovor o integrisanoj usluzi?
  Ne, sve do isteka ugovorne obaveze i izmirenja svih dugovanja.
 10. Da li u toku trajanja ugovorne obaveze, korisnik može da ostvari „mirovanje usluge“?
  Ne, „mirovanje usluge“ predviđeno je samo za korisnike opšteg ugovora, nakon isteka prva 3 meseca.
 11. Da li u toku trajanja ugovorne obaveze korisnici mogu da „sele“ uslugu sa jedne na drugu lokaciju?
  Da, ukoliko za to postoje tehnički uslovi.
 12. Da li korisnik koji ima ugovornu obavezu za Kablovski internet i TV može da pređe na ADSL i TV i obrnuto?
  Da, ukoliko za to postoje tehnički uslovi.
 13. » Nazad na vrh

Televizija

 1. Šta je Pošta NET? Koja je to firma?
  Pošta NET je deo velikog sistema Javnog preduzeća „Pošta Srbije”.
  PTT KDS i PTT NET formirani su pre više od 15 godina, PTT KDS kao prvi nacionalni operator kablovsko-distributivnih sistema, a PTT NET kao nosilac savremenih tehnologija u okviru svog matičnog preduzeća. Novi poslovni sistem Pošta NET formiran je u cilju unapređenja usluga u pogledu cena, kvaliteta, infrastrukture i svakodnevne podrške koju pružamo našim korisnicima.
  Integraciju prate brojne pogodnosti za korisnike: unapređenje i inovacija usluga u pogledu poboljšanih paketa Kablovskog i ADSL interneta, uvođenje novih paketa usluga koje integrišu televiziju sa jednom od internet usluga, jedinstven cenovnik, sa značajno povoljnijim cenama za pravna lica, jedinstvena podrška za korisnike interneta i televizije, kao i pogodnosti za ugovore sa minimalnim periodom trajanja od 12 i 24 meseci.
 2. Koliko kanala nudite i koji su?
  U osnovnom paketu dobijate:
  • satelitske kanale, među kojima će biti i kanali koji se plaćaju, u zavisnosti od interesovanja korisnika Pošta NET, uvodiće se i novi programi
  • zemaljske kanale koji su uglavnom dostupni na teritoriji Vašeg mesta
  • radio kanale
  • Vaša mesečna pretplata obuhvata sve gore navedeno
 3. Da li se garantuje spisak programa?
  Programski odbor preduzeća, sastavljen od eminentnih stručnjaka, uz pomoć anketa, koje će redovno biti sprovođene među korisnicima, će na osnovu njihovih želja i tehničkih mogućnosti, sastavljati i vršiti izmene programa. Spisak programa će se menjati od mesta do mesta, u zavisnosti i od etničke strukture stanovništva. Primera radi, u Subotici, korisnicima se distribuira i izvestan broj TV kanala na mađarskom jeziku. S obzirom da će se spisak programa usaglašavati sa željama korisnika, treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da izgubite svoj omiljeni kanal, ukoliko većina izrazi želju da gleda neke druge kanale.
 4. Da li će se dodavati neki novi programi?
  Da, na osnovu istraživanja gledanosti i želja korisnika televizije, a putem ankete.
 5. Koliko televizora mogu da povežem?
  Da bi kvalitet slike bio dobar, tehničke norme predviđaju do dva televizora. Treba imati u vidu da veći broj televizora utiče na smanjenje kvaliteta slike.
 6. Da li optički kabl ide do zgrade?
  Optički kabl prolazi blizu zgrade, odnosno završava se optičkim čvorom, iz koga prema korisniku televizije polaze koaksijalni kablovi.
 7. Da li po istom koaksijalnom kablu ide radio, TV i Internet?
  Da.
 8. Da li mogu naknadno da se priključim na Internet? (za početak samo TV)
  Da.
 9. » Nazad na vrh

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome