DSL internet (ADSL i VDSL) - Prodajna mreža

Nakon što firma korisnik zaključi ugovor sa Pošta NET-om, opremu može preuzeti u jednoj od specijalizovanih pošta širom Srbije.

Odaberite Vama najbližu poštu u kojoj možete preuzeti opremu.


Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome