Dial Up

Dial up uslugu je moguće koristiti do 31. decembra 2014. Od 1. januara 2015. godine ova usluga se ukida.

Dial Up usluga pruža Vam mogućnost ostvarivanja veze ka Internetu putem telefonske linije, a posebno je pogodna za korisnike koji nemaju preterano velike zahteve u pogledu stalne konekcije i brzine pristupa Internetu. Takođe, ova usluga ne zahteva visoke performanse hardversih/softverskih resursa, a sve što Vam je potrebno je:

  • računar
  • modem i
  • telefonska linija

Konektujte se na:
072/310-033
Username: ptt
Password: ptt

Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome