ADSL - cenovnik za fizička lica

Sve navedene cene su izražene u dinarima, na mesečnom nivou, sa uračunatim PDV-om.

OSNOVNA PONUDA

Paket
(u Kb/s)
CENA CENA
(u.o. od 12 meseci)
CENA
(u.o. od 24 meseca)
2048/320 1.380 1.140 1.020
do 5120/1024 1.530 1.290 1.170
do 10240/1024 2.000 1.710 1.590
do 20480/1024 2.670 2.250 2.070
Stari paketi
(u Kb/s)
Mesečna cena
RSD
Mesečna cena
(ugovorna obaveza od 12 meseci)
RSD
Mesečna cena
(ugovorna obaveza od 24 meseca)
RSD
512/128 1.050 - -
1536/256 1.300 - -
4096/512 1.850 - -
6144/1024 1.920 1.620 1.500
8192/1024 2.460 - -
16384/1024 2.820 - -
*Stari paketi nisu dostupni novim korisnicima
Ostale usluge Cena
RSD
Statička IP adresa (mesečna cena) 450
Mirovanje usluge (mesečna cena) - do 90 dana (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) 840
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) 500
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) 300
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem 2.200
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem 3.000

* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome